Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych firmie STRICT BRAND s.r.o. w celu wysyłania ogłoszeń handlowych (ofert marketingowych) oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie innych działań marketingowych. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, a komunikaty handlowe nie będą do Ciebie dalej wysyłane. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka handlowa STRICT BRAND s.r.o., z siedzibą pod adresem Lidická 700/19, 602 00 Brno, REGON: 05402298, wpis do Rejestru Handlowego: nr akt C 95163 prowadzony przy Sądzie Okręgowym w Brnie (zwany dalej "Administratorem").
Dane kontaktowe Administratora są następujące: adres dostawy Lidická 700/19, 602 00 Brno, adres e-mail obchod@strict-brand.cz, telefon +420 774 547 999.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów danego administratora lub strony trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 1 punkt. f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "rozporządzeniem");

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Na podstawie Twojej zgody administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej polegający na spełnieniu żądania podmiotu o przesłanie oferty, udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub komentarz do artykułu, towaru lub usługi.
Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat.

Inni odbiorcy danych osobowych
Pozostałymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne oraz inne osoby zajmujące się dostawą towarów lub usług, a także osoby świadczące na rzecz administratora usługi techniczne związane z funkcjonowaniem e-sklepu, w tym obsługą oprogramowania i przechowywaniem danych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Na warunkach określonych w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone lub naruszone jest rozporządzenie, przysługuje Ci między innymi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy i bez podania Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez administratora.